Om mig

Mitt foto
Tankar och inspel från en engagerad pappa, make, ingenjör och medborgare som valt att dra sitt strå till stacken som Moderat fritidspolitiker.

fredag 11 augusti 2017

Batman turistar/besöker Göksäter?

Moderat betyder måttlig/måttfull (eller lagom, i sin värsta tolkning) i mellanmjölkens land. Dagens besök för en fika med familjen, hos en av Orust superentreprenörer, Lanthandeln Göksäter, etablerad 1866 "and still going strong", är allt annat än lagom ..

Dessutom så bjöd besöket på en upplevelse utöver det vanliga ... Vilken motorcykel, borde vara en Boss Hoss!

Med en V8 på närmare 6 liter, över 350 hästkrafter och en totalvikt som en småbil (nästan 800 kg) så väcker den uppmärksamhet. 
  

torsdag 20 juli 2017

Ingenjörens kokbok för energioberoende, Recept nummer 2.

Tack för alla mycket positiva läsarreaktioner på det något humoristiska "Recept nummer 1", ur Ingenjörens kokbok för energioberoende. Över 400 unika läsare, på bara ett dygn, fantastiskt, det verkar vara många som vill bli energioberoende! Notera att om du som läsare/omnämnd har idéer, synpunkter eller klagomål så går det att i slutet på alla trådar, göra en kommentar, begäran om rättelse, etc.

Jag har under den senaste tiden pratat med ett antal olika typer av branschföreträdare för elhandel, eldistribution, etc. Senast idag talade jag med två olika typer av aktörer inom energibranschen:

Kundkraft Sverige AB, är ett bolag som aggregerar elköpare som överlåter till bolaget att genomför samfällda upphandlingar av el för deras räkning, med enda bärande idé att ett stort inköp ger ett lägre pris än många små, ytterst med den Norska mediekoncernen Schibsted ASA som ägare.
Switch Nordic Green AB, ett dotterbolag till elproducenten, Troms Kraft Strom AS, Tromsö, Norge

Bara för ordningens skull vill jag betona att det inte föreligger något negativt utpekande eller kritik mot de nämnda bolagen, utan de samtal som förts med respektive företrädare har varit konstruktiva och i mycket god ton. Omnämnandet tjänar ett och endast ett syfte och det är att belysa de påståenden som görs och ge läsaren en möjlighet att själv göra en bedömning av vad som fungerar för denne.  

Trenden är mer eller mindre tydlig i respektive samtal, men sammantaget är det HELT klart: Idag har varje elhandelsbolag med nödvändighet ett erbjudande till sina kunder att köpa och installera ett eget paket för att kunna producera solel på sitt eget tak (eller åtminstone på sin egen fastighet).

Villkoren för att sedan kunna dra nytta av den investering man gjort i en egen produktionsanläggning, är dock lite mer komplicerade än vad som är hälsosamt, även för en mycket kunnig och driftig person. Att gå från att vara en passiv konsument till "Prosument", är inte en dans på rosor.

Kundkraft säger sig inte kunna hantera "Prosumenter", då de inte inför en upphandling kan hantera de speciella krav som just kunder som både köper och säljer el ställer. De säger sig dock ha noterat att allt fler producerar egen el, men fortfarande är de ju en minoritet.

Nordic Green Energy, som de kallar sig, är inte grönare än att de vägrar betala något för den elenergi som en "Prosument" levererar över 2500 kWh under ett år (detta oberoende av hur mycket samma kund köper under samma period).

Ämnet är så pass komplicerat att det kommer att behandlas mer djupgående i senare Recept ... och endast översiktligt nu. 

Så här kommer, Recept nummer två i "Ingenjörens kokbok för energioberoende":

Kunskap är makt, ta reda på fakta, när du väl köpt all den hårdvara som behövs, vem säljer du din el till och vad är de beredda att betala?
  1. Så tag en lagom stor produktionsanläggning för solel.
  2. Tag en godkänd lösning som ger dig betalt för ALL el som du producerar i din anläggning, från Elcertifikat- och Ursprungsgaranti systemet som staten garanterar åtminstone femton år ...
  3. Detta kommer att bli mycket viktigt, då det inte är säkert att det kommer att vara en god affär att sälja din överskottsproduktion till ett elhandelsbolag.
  4. Du kommer att ha ett behov av att styra hur du använder din överskottsproduktion, lagring och om och när du väljer att köpa el ...
På Solcellsforum håller man ett Google-dokument med jämförelser av de olika elhandelsbolagens villkor. Hjälp gärna till att hålla detta dokument uppdaterat, då det ju inte är bättre än hur aktuell informationen i den är! <Här kan du läsa mer> 

En intelligent bedömning är att du som "Prosument" inte kan räkna med att sälja din egenproducerade el, utan att du behöver hitta andra sätt att få en avkastning på din investering.
Titta på denna produkt/tjänst som gör att du inte behöver sälja en endaste kWh för att få elcertifikat och ursprungsgarantier på ALLT du producerar och inte bara för den lilla del du säljer! Emulsionen.org en litet socialt företag med en stor produkt/tjänst.Miljöteknik är ekonomiskt lönsam, när den är som bäst!

Ha en trevlig sommar och samla gärna på recepten ur "Ingenjörens kokbok för energioberoende".

onsdag 19 juli 2017

Ingenjörens kokbok för energioberoende, Recept nummer 1.

Talade idag med min gode vän "Miljöpartisten", vi var båda rörande överens om att politikerna famlar och har inga lösningar på tidens utmaningar och problem, utan rädsla är främsta drivkraft och däremellan läser man mest innantill i sina respektive partiprogram ... och där står det ju inte så mycket.
På bilden ett långtidsenergilager 100% "Sun Made", klicka på bilden för att se den i full storlek. 
Det finns all anledning att vi gräsrötter tar saken i egna händer och letar efter billiga, obeskattbara och framförallt okomplicerade lösningar på hur man lagrar gratis solenergi till den mörka årstiden.

Så här kommer, Recept nummer ett i "Ingenjörens kokbok för energioberoende":

Låt solen göra jobbet när den skiner! 
Det är inte bara russin som kan lagra solenergi utan även ved. Om solen gör den elektricitet som krävs för att kapa/klyva/torka veden så är det ju ett utmärkt sätt att laga solenergin till den mörka årstiden.
  1. Så tag en lagom stor produktionsanläggning för solel.
  2. Låt den stå framme i solen, gärna i så bred vinkel som möjligt, från syd-väst till syd-ost.
  3. OBS, kontrollera okulärt att solen faktiskt lyser, gärna starkt. Om så inte är fallet, lägg ner försöket och gör om en annan dag.
  4. Utför energikrävande arbetsuppgifter,
    exempelvis: kapa/klyva ved, kör jordvärmen baklänges eller värm upp din golvvärme, pool, varmvattenberedare, tvätta/torktumla, baka bröd, gör julskinkan .. etc.
Miljöteknik är ekonomiskt lönsam, när den är som bäst!

Ha en trevlig sommar och samla gärna på recepten ur "Ingenjörens kokbok för energioberoende".

tisdag 18 juli 2017

Orust Miljö Moderater i praktiken!

I Lokaltidningen STO kan man läsa att Orust i snitt är bäst på installerad effekt solel .. med 31,6 watt per kommuninvånare från solceller, enligt statistik från Energimyndigheten, placerar sig på 18:e plats i en rankning av Sveriges 290 kommuner.

Klicka på bilden för att läsa hela artikeln i Lokaltidningen STO.
Orustmoderat.se , den härskande regimens skräck och en trött oppositions värsta mardröm får då utmana alla de politiker och andra som tycker sig ha något att säga andra och gör anspråk på att vilja och kunna axla ett ledarskap för framtiden ... 

Orust kommun har fattat ett principbeslut att bli energineutralt år 2020 (tack och lov för att beslutet inte involverar något ointelligent och verklighetsfrämmande flum om CO2, etc ...).

Vad är då Miljömoderater som har en installerad effekt på 4550 watt/person  (x 4 personer) .. jo energineutrala redan NU!

Men så enkelt är det ju inte, det gäller att installera med förnuft, för om du inte kan styra och reglera din produktion på ett riktigt smart sätt så kommer du inte att bli framtidens vinnare ... och det är vad vi avser att göra ...

Följ rapporteringen här om Orust Miljö Moderater ... 


lördag 1 juli 2017

Bland Våfflor och ElfordonLördagen på Tavlebord med Orust kretsloppsakademi kan beskrivas i tre korta stavelser, "vackert väder", "trevlig stämning", "många många våfflor och elfordon".onsdag 28 juni 2017

Nu vill ALLA statliga verk och styrelser verka moderna och hippa ..

Då har Kungliga Vattenfallsstyrelsen, bildad 1909 efter ett riksdagsbeslut ur Trollhättekanal- och vattenverk, nu det statligt helägda bolaget, Vattenfall AB hållit sin framtidsspaning .. under namnet "Vattenfall Hackathon 2017", motsvarigheten till Orust kommuns fasta beredning "Framtidsgruppen".

För att läsa om Vattenfall Hackathon 2017, klicka på bilden.

Huruvida de idéer som frambringats under Vattenfall Hackathon 2017 kommer att finna någon praktisk tillämpning eller bara vara ett marknadsförings- & image förbättrande projekt återstår att se. I mellantiden kan man konstatera att Vattenfall är en av mycket få el-leverantörer som INTE är villiga att köpa elcertifikat och ursprungsgarantier från de småproducenter av miljövänlig el som de hyllar i sin reklam.

Värt att notera är att den storskaliga elproduktion som vattenfall är mest känd för i Sverige sker genom att man dämmer upp vattendrag med stor nivåskillnad, ödelägger hela landskap genom att göra dem till "sjöbotten", alltså INTE speciellt miljövänlig på platsen det sker.

Detta samtidigt som staten under senare tid i "miljöns namn" gått hårt åt de små, ofta mycket gamla och familjeägda vattenkraftverk som producerar elektricitet i liten skala. Inte sällan med personliga tragedier som följd!

Så frågan är Hur kan den Svenska staten tala med så kluven tunga att man slår ihjäl 100-åriga, privata småskaliga vattenkraftverk, samtidigt som man (genom sitt statliga bolag Vattenfall AB) vill profilera sig som en framsynt "svärm kraft producent" ..?

fredag 23 juni 2017

Mer pengar = Högre skatter & avgifter, är problemet INTE lösningen!

Vi hör oftast politiker och debattörer på vänsterkanten understödda av byråkrater vars verksamhet förbrukar mer resurser än de har tilldelats, tala sig varma för att medborgarna skall betala mer för de tjänster som levereras i offentlig regi. Mer sällan hör vi samma politiker, debattörer och byråkrater nämna att det går att göra mer för fler till lägre kostnader (=rationaliseringar). 

Klicka på bilden för att läsa artikeln i sin helhet.
Henric Carlsson på Concriptor, är i patientjournalbranschen och ser en lösning i två steg:

1). Jobba smartare, "Det går att spara två till tre miljarder på vårdens administration, mycket bara genom att jobba effektivare och annorlunda .."

2). Tillför man dessutom modern teknik så går det sannolikt att spara ännu mer.

"Alltså kan man frigöra ytterligare miljarder till våra sjuka och behövande som idag försvinner bland annat genom att man använder dyra läkar- och sköterskeresurser till administration. En svensk läkare lägger idag bara cirka 30 procent av sin arbetstid hos patienten!"

Det är med en viss déjà vu känsla som man konstaterar att förändringstakten inom offentlig vård inte är speciellt hög ... nedanstående artikel som publicerades i Göteborgs Posten 2 juli 2013, som berättar om hur Chalmers centrum för vårdutveckling (CHI), med metoder som tillämpats sedan länge i industrin, hjälpte Skaraborgs sjukhus i Skövde att korta vårdkön från 120 dagar (år 2010) till i snitt 30 dagar (år 2012), alltså långt under den vårdgaranti på 60 dagar som premieras ekonomiskt.

Detta har åstadkommits utan att det kostat mer pengar, fler läkare anställts eller högre övertidsuttag.

Klicka på bilden för att läsa artikeln i sin helhet