Om mig

Mitt foto
Tankar och inspel från en engagerad pappa, make, ingenjör och medborgare som valt att dra sitt strå till stacken som Moderat fritidspolitiker.

torsdag 20 juli 2017

Ingenjörens kokbok för energioberoende, Recept nummer 2.

Tack för alla mycket positiva läsarreaktioner på det något humoristiska "Recept nummer 1", ur Ingenjörens kokbok för energioberoende. Över 400 unika läsare, på bara ett dygn, fantastiskt, det verkar vara många som vill bli energioberoende! Notera att om du som läsare/omnämnd har idéer, synpunkter eller klagomål så går det att i slutet på alla trådar, göra en kommentar, begäran om rättelse, etc.

Jag har under den senaste tiden pratat med ett antal olika typer av branschföreträdare för elhandel, eldistribution, etc. Senast idag talade jag med två olika typer av aktörer inom energibranschen:

Kundkraft Sverige AB, är ett bolag som aggregerar elköpare som överlåter till bolaget att genomför samfällda upphandlingar av el för deras räkning, med enda bärande idé att ett stort inköp ger ett lägre pris än många små, ytterst med den Norska mediekoncernen Schibsted ASA som ägare.
Switch Nordic Green AB, ett dotterbolag till elproducenten, Troms Kraft Strom AS, Tromsö, Norge

Bara för ordningens skull vill jag betona att det inte föreligger något negativt utpekande eller kritik mot de nämnda bolagen, utan de samtal som förts med respektive företrädare har varit konstruktiva och i mycket god ton. Omnämnandet tjänar ett och endast ett syfte och det är att belysa de påståenden som görs och ge läsaren en möjlighet att själv göra en bedömning av vad som fungerar för denne.  

Trenden är mer eller mindre tydlig i respektive samtal, men sammantaget är det HELT klart: Idag har varje elhandelsbolag med nödvändighet ett erbjudande till sina kunder att köpa och installera ett eget paket för att kunna producera solel på sitt eget tak (eller åtminstone på sin egen fastighet).

Villkoren för att sedan kunna dra nytta av den investering man gjort i en egen produktionsanläggning, är dock lite mer komplicerade än vad som är hälsosamt, även för en mycket kunnig och driftig person. Att gå från att vara en passiv konsument till "Prosument", är inte en dans på rosor.

Kundkraft säger sig inte kunna hantera "Prosumenter", då de inte inför en upphandling kan hantera de speciella krav som just kunder som både köper och säljer el ställer. De säger sig dock ha noterat att allt fler producerar egen el, men fortfarande är de ju en minoritet.

Nordic Green Energy, som de kallar sig, är inte grönare än att de vägrar betala något för den elenergi som en "Prosument" levererar över 2500 kWh under ett år (detta oberoende av hur mycket samma kund köper under samma period).

Ämnet är så pass komplicerat att det kommer att behandlas mer djupgående i senare Recept ... och endast översiktligt nu. 

Så här kommer, Recept nummer två i "Ingenjörens kokbok för energioberoende":

Kunskap är makt, ta reda på fakta, när du väl köpt all den hårdvara som behövs, vem säljer du din el till och vad är de beredda att betala?
  1. Så tag en lagom stor produktionsanläggning för solel.
  2. Tag en godkänd lösning som ger dig betalt för ALL el som du producerar i din anläggning, från Elcertifikat- och Ursprungsgaranti systemet som staten garanterar åtminstone femton år ...
  3. Detta kommer att bli mycket viktigt, då det inte är säkert att det kommer att vara en god affär att sälja din överskottsproduktion till ett elhandelsbolag.
  4. Du kommer att ha ett behov av att styra hur du använder din överskottsproduktion, lagring och om och när du väljer att köpa el ...
På Solcellsforum håller man ett Google-dokument med jämförelser av de olika elhandelsbolagens villkor. Hjälp gärna till att hålla detta dokument uppdaterat, då det ju inte är bättre än hur aktuell informationen i den är! <Här kan du läsa mer> 

En intelligent bedömning är att du som "Prosument" inte kan räkna med att sälja din egenproducerade el, utan att du behöver hitta andra sätt att få en avkastning på din investering.
Titta på denna produkt/tjänst som gör att du inte behöver sälja en endaste kWh för att få elcertifikat och ursprungsgarantier på ALLT du producerar och inte bara för den lilla del du säljer! Emulsionen.org en litet socialt företag med en stor produkt/tjänst.Miljöteknik är ekonomiskt lönsam, när den är som bäst!

Ha en trevlig sommar och samla gärna på recepten ur "Ingenjörens kokbok för energioberoende".

onsdag 19 juli 2017

Ingenjörens kokbok för energioberoende, Recept nummer 1.

Talade idag med min gode vän "Miljöpartisten", vi var båda rörande överens om att politikerna famlar och har inga lösningar på tidens utmaningar och problem, utan rädsla är främsta drivkraft och däremellan läser man mest innantill i sina respektive partiprogram ... och där står det ju inte så mycket.
På bilden ett långtidsenergilager 100% "Sun Made", klicka på bilden för att se den i full storlek. 
Det finns all anledning att vi gräsrötter tar saken i egna händer och letar efter billiga, obeskattbara och framförallt okomplicerade lösningar på hur man lagrar gratis solenergi till den mörka årstiden.

Så här kommer, Recept nummer ett i "Ingenjörens kokbok för energioberoende":

Låt solen göra jobbet när den skiner! 
Det är inte bara russin som kan lagra solenergi utan även ved. Om solen gör den elektricitet som krävs för att kapa/klyva/torka veden så är det ju ett utmärkt sätt att laga solenergin till den mörka årstiden.
  1. Så tag en lagom stor produktionsanläggning för solel.
  2. Låt den stå framme i solen, gärna i så bred vinkel som möjligt, från syd-väst till syd-ost.
  3. OBS, kontrollera okulärt att solen faktiskt lyser, gärna starkt. Om så inte är fallet, lägg ner försöket och gör om en annan dag.
  4. Utför energikrävande arbetsuppgifter,
    exempelvis: kapa/klyva ved, kör jordvärmen baklänges eller värm upp din golvvärme, pool, varmvattenberedare, tvätta/torktumla, baka bröd, gör julskinkan .. etc.
Miljöteknik är ekonomiskt lönsam, när den är som bäst!

Ha en trevlig sommar och samla gärna på recepten ur "Ingenjörens kokbok för energioberoende".

tisdag 18 juli 2017

Orust Miljö Moderater i praktiken!

I Lokaltidningen STO kan man läsa att Orust i snitt är bäst på installerad effekt solel .. med 31,6 watt per kommuninvånare från solceller, enligt statistik från Energimyndigheten, placerar sig på 18:e plats i en rankning av Sveriges 290 kommuner.

Klicka på bilden för att läsa hela artikeln i Lokaltidningen STO.
Orustmoderat.se , den härskande regimens skräck och en trött oppositions värsta mardröm får då utmana alla de politiker och andra som tycker sig ha något att säga andra och gör anspråk på att vilja och kunna axla ett ledarskap för framtiden ... 

Orust kommun har fattat ett principbeslut att bli energineutralt år 2020 (tack och lov för att beslutet inte involverar något ointelligent och verklighetsfrämmande flum om CO2, etc ...).

Vad är då Miljömoderater som har en installerad effekt på 4550 watt/person  (x 4 personer) .. jo energineutrala redan NU!

Men så enkelt är det ju inte, det gäller att installera med förnuft, för om du inte kan styra och reglera din produktion på ett riktigt smart sätt så kommer du inte att bli framtidens vinnare ... och det är vad vi avser att göra ...

Följ rapporteringen här om Orust Miljö Moderater ... 


lördag 1 juli 2017

Bland Våfflor och ElfordonLördagen på Tavlebord med Orust kretsloppsakademi kan beskrivas i tre korta stavelser, "vackert väder", "trevlig stämning", "många många våfflor och elfordon".onsdag 28 juni 2017

Nu vill ALLA statliga verk och styrelser verka moderna och hippa ..

Då har Kungliga Vattenfallsstyrelsen, bildad 1909 efter ett riksdagsbeslut ur Trollhättekanal- och vattenverk, nu det statligt helägda bolaget, Vattenfall AB hållit sin framtidsspaning .. under namnet "Vattenfall Hackathon 2017", motsvarigheten till Orust kommuns fasta beredning "Framtidsgruppen".

För att läsa om Vattenfall Hackathon 2017, klicka på bilden.

Huruvida de idéer som frambringats under Vattenfall Hackathon 2017 kommer att finna någon praktisk tillämpning eller bara vara ett marknadsförings- & image förbättrande projekt återstår att se. I mellantiden kan man konstatera att Vattenfall är en av mycket få el-leverantörer som INTE är villiga att köpa elcertifikat och ursprungsgarantier från de småproducenter av miljövänlig el som de hyllar i sin reklam.

Värt att notera är att den storskaliga elproduktion som vattenfall är mest känd för i Sverige sker genom att man dämmer upp vattendrag med stor nivåskillnad, ödelägger hela landskap genom att göra dem till "sjöbotten", alltså INTE speciellt miljövänlig på platsen det sker.

Detta samtidigt som staten under senare tid i "miljöns namn" gått hårt åt de små, ofta mycket gamla och familjeägda vattenkraftverk som producerar elektricitet i liten skala. Inte sällan med personliga tragedier som följd!

Så frågan är Hur kan den Svenska staten tala med så kluven tunga att man slår ihjäl 100-åriga, privata småskaliga vattenkraftverk, samtidigt som man (genom sitt statliga bolag Vattenfall AB) vill profilera sig som en framsynt "svärm kraft producent" ..?

fredag 23 juni 2017

Mer pengar = Högre skatter & avgifter, är problemet INTE lösningen!

Vi hör oftast politiker och debattörer på vänsterkanten understödda av byråkrater vars verksamhet förbrukar mer resurser än de har tilldelats, tala sig varma för att medborgarna skall betala mer för de tjänster som levereras i offentlig regi. Mer sällan hör vi samma politiker, debattörer och byråkrater nämna att det går att göra mer för fler till lägre kostnader (=rationaliseringar). 

Klicka på bilden för att läsa artikeln i sin helhet.
Henric Carlsson på Concriptor, är i patientjournalbranschen och ser en lösning i två steg:

1). Jobba smartare, "Det går att spara två till tre miljarder på vårdens administration, mycket bara genom att jobba effektivare och annorlunda .."

2). Tillför man dessutom modern teknik så går det sannolikt att spara ännu mer.

"Alltså kan man frigöra ytterligare miljarder till våra sjuka och behövande som idag försvinner bland annat genom att man använder dyra läkar- och sköterskeresurser till administration. En svensk läkare lägger idag bara cirka 30 procent av sin arbetstid hos patienten!"

Det är med en viss déjà vu känsla som man konstaterar att förändringstakten inom offentlig vård inte är speciellt hög ... nedanstående artikel som publicerades i Göteborgs Posten 2 juli 2013, som berättar om hur Chalmers centrum för vårdutveckling (CHI), med metoder som tillämpats sedan länge i industrin, hjälpte Skaraborgs sjukhus i Skövde att korta vårdkön från 120 dagar (år 2010) till i snitt 30 dagar (år 2012), alltså långt under den vårdgaranti på 60 dagar som premieras ekonomiskt.

Detta har åstadkommits utan att det kostat mer pengar, fler läkare anställts eller högre övertidsuttag.

Klicka på bilden för att läsa artikeln i sin helhet

onsdag 21 juni 2017

När politikerna inte förstår vem som betalar deras arvode och varför.

Dagens Kommunstyrelsemöte ger anledning till ett antal reflektioner ...

En ledamot i det "röda laget", hade konstaterat att jag vid ett antal tillfällen och sammanhang visat uppskattning för andras "intelligenta" kommentarer och inspel, något som hon uppfattade som problematiskt, oklart hur?

Vilka förutsättningar har en politisk församling, som med några få undantag mest påminner om en vård- och omsorgskö, att sätta sig in dagens och framtidens situation som företagare och anställd?

Man behövde inte fundera på svaret speciellt länge, då kommunalrådet Kerstin Gadde (S) kungjorde att det inte var så viktigt om man hade en hög eller låg kommunalskatt, för att få inflyttning och tillväxt i kommunen ... Och strax efter så redogjorde vår näringslivsutvecklare för årets utfall av Svenskt Näringslivs stora undersökning av näringslivsklimatet och vilka åtgärder företagarna svarat var viktigast och borde prioriteras..... "Lägre skatter och avgifter, 59,57%" och "Bättre förståelse hos tjänstemän och politiker för företagande, 58,51%".

Klicka på bilden för att se vad Företagarna tycker i full storlek.
Och vad politikerna tyckte var viktigaste åtgärder ...
Klicka på bilden för att se vad Politikerna tycker, i full storlek.

Inte undra på att det går som det kan med företagsklimatet i kommunen.

På ett sätt har dock kommunalrådet Kerstin Gadde(S) helt rätt och det är att vi har ett system för skatteutjämning som förstör det viktiga incitamentet för kommuner att bli så kostnadseffektiva som de borde bli. Eftersom kommuner kompenseras för såväl kostnadsskillnader som faktiska skillnader i skatteintäkter, blir marginaleffekten av utjämningen 95 procent enligt Timbro-rapporten ”Kommunalråd utan ansvar”. Kommuner som ökar arbetsdeltagandet och därmed skatteintäkterna, får bara behålla fem procent av inkomstökningen. Omvänt gäller att en kommun vars politik minskar intäkterna, exempelvis på grund av höjda skatter på arbete och företagande, kompenseras för nästan hela inkomstbortfallet.

Hur är Kommunalekonomiska utjämningssystemet konstruerat och riggat för 2017? läs mer här>

I vissa kommuner, bland annat Österåker, är marginaleffekten över 100 procent. Om en kommuns skattesats ligger under rikssnittet, leder högre skatteintäkter till en minskning av utjämningsbidragen som är större än inkomstökningen från fler arbetande.

Exempelvis förlorar skånska Kävlinge 106 kronor för varje hundralapp som intäkterna ökar. Det är milt sagt en hämsko på drivkraften att förbättra ekonomin. Rena "pomperipossaeffekten" som den folkkäre författaren Astrid Lindgren beskrev i en artikel i Expressen den 10 mars 1976, då hon upptäckt att hon betalade 102 procent i skatt. Detta blev en bidragande orsak till att "det röda laget" förlorade regeringsmakten vid riksdagsvalet 1976, för första gången på 40 år.

måndag 19 juni 2017

Klartecken för en ny politisk ledning i Orust kommun?

Dagens stora nyhet i tidningen Bohusläningen borde ha varit .....
Men, tyvärr, istället fick vi hålla tillgodo med att konstatera att den bedagade politiska ledningen fortfarande lägger all energi på att urskulda sin oförmåga istället för att driva produktiva åtgärder, Kerstin Gadde (S) som bär det yttersta ansvaret för en ledning som inte förmår att axla det ansvar den tagit på sig skyller oförmågan på en ännu ej byggd bro till fastlandet.
Klicka på bilden för att läsa artikeln i Bohusläningen i sin helhet.
När Västra Götalandsregionen släpper sin befolkningsprognos för 2017-2035 får de flesta kommuner en tillökning, men Orust spås i bästa fall ha en oförändrad befolkning till en minskning med 3%.
Men detta visste vi ju redan ... eller hur .. Organisationen Svenskt Näringsliv publicerade en rapport redan September 2011 där utvecklingen i de Svenska kommunerna kunde ta lite olika vägar, beroende hur bra deras ledning var på att tillvarata företagens kraft att skapa tillväxt. I rapporten spåddes två helt olika möjliga vägar för Orust ...

Antingen bli en vinnande pendlingskommun, eller en förlorad glesbygdskommun, tyvärr verkar den härskande regimen ha styrt oss in på det ofördelaktigaste scenariot ..
Klicka på bilden för att läsa rapporten i sin helhetJag och andra i Orustalliansen (och övriga oppositionen) har vid upprepade tillfällen motionerat och Interpellerat i Kommunfullmäktige men Ni har konsekvent vägrat att lyssna till andra stämmor än Era egna ... så då återstår bara att ta hela ansvaret för misslyckandet "Mea culpa"(min skuld).
Klicka på bilden för att läsa motionen i full storlek


Klicka på bilden för att läsa motionen i full storlek


Klicka på bilden för att läsa interpellationen i full storlek

torsdag 15 juni 2017

Som vanligt så lockar skolavslutningen många beökare.

Då har det varit skolavslutning för F-6 på Henåns nya skola ... tyvärr så inträffade ett tekniskt missöde så att nästan 40 minuter film försvann, ledsen för det .. men här kan du anhörig som missade eventet ta del av det i efterhand.

onsdag 7 juni 2017

KUL är grovt underskattat som drivkraft!

Orust förvaltning för Lärande har nu gått ut med en av årets riktiga höjdpunkter, "Sommarkul i Orust kommun 2017", missa inte att anmäla dina unga släktingar till de förträffliga aktiviteter som du hittar här ...
Klicka på bilden för att läsa om Sommakul 2017

torsdag 27 april 2017

På spaning efter framtidens Vård- & Omsorg.

Ja, då har man varit ute på omvärldsspaning, denna gång för att snegla på vad branschen har för idéer om vård- och omsorg. För hur skall vi som opposition kunna bidra med ett bättre "tänk" än sittande majoritet om vi inte kommunicera med andra om framtiden?
Sagt och gjort det kan vara värt att lägga en dag med ideellt arbete för medborgarnas bästa. Färden gick till Svenska Mässan i Göteborg och Vitalis 25-27 april 2017.

Klicka på entrékortet om du vill läsa mer om Vitalis 2017
Klicka på bilden för att se listan med utställare på Vitalis 2017


Ett mycket intressant besök och det är inte utan att man känner igen tongångarna från IT-boomens dagar, men nu är det Vård- och Omsorg som skall "kopplas upp", det är ingen tvekan om att det är många olika typer av företag och organisationer som vill vara med och sälja in olika lösningar.
Det fanns gott om Prylar som påminde om hushållsrobotarna R2D2 och C-3PO i Star Wars (kultfilm från 1977), men om det läggs ned så mycket tankar, energi och pengar i att utveckla dessa självkörande kylskåp, så kommer de att bli prisvärda och fullgod ersättning för manuellt arbete inom en nära framtid.


Men det fanns också helt andra företag, exempelvis så finns det flera som jobbar med olika lösningar för att effektivare simulera, planera och hantera olika resurser, exempelvis personal. Dessa fick frågan "- Hur de kunde göra en kommunal omsorgsorganisation som inför 100% heltidsbemanning billigare än en motsvarande organisation som INTE har 100% heltidsbemanning... " I en monter möts min fråga av ett skratt och stort intresse .... verkar vara en "snackis" inom deras bransch ... så Lisbeth Tilly, du får snart den utlovade inputen från mig.

söndag 16 april 2017

Orust en internationell Ö!

En framtid för Orust som attraktiv boendekommun kräver ett helt annan sorts politiskt klimat, ledning och styrning än den nuvarande. Precis som i Sydafrika så måste vi satsa på något nytt, bättre och framtidsorienterat inte mer av samma gamla föråldrade "gubbtänk" ...

Tänk ändå att Orust och Sydafrika har så mycket gemensamt ... båda har "gubbar" med främsta mål att driva sin egen privata agenda ... och att dessa gubbar måste bort för att det skall bli en verklig utveckling, tänk vad Orust är internationellt ändå ...

Förresten så måste jag passa på att tacka alla Er bloggläsare, ingen kan väl påstå att intresset för politik är svagt, när drygt 3000 unika läsare läser inläggen på denna blygsamma lokalpolitiska blogg under första halvan av april.    

torsdag 13 april 2017

Ännu ett parti Monopol har spelats i de slutna politiska rummen!

Fredagen den 14 oktober 2016, kommenterade jag Kommunfullmäktigedebatten om min fråga "Finns det ett formellt eller informellt beslut att riva eller försälja hela eller delar av Gamla Ängåsskola?" under rubriken Bara toppen på ett isberg av ekonomisk kaos! (Klicka här för att läsa)

Gång efter gång så visar det sig att jag har haft rätt, så rätt att det på allvar stör ett litet fåtal makthungriga personer, som saknar både egen vilja eller förmåga att förändra. Dessa personer gör nu ALLT för att dölja den obehagliga sanningen (konstigt nog även i oppositionen).

Man kan betrakta lokalpolitiken på Orust som ett skådespel med ett högre biljettpris än uppsättningarna på världens bästa scener eller som ett parti Monopol, detta populära sällskapsspel, fast med riktiga pengar, där de vanliga människornas pengar ömsom satsas friskt i dåligt underbyggda, helt utsiktslösa plakatprojektet eller i bästa fall behjärtansvärda men dåligt styrda projekt till en alldeles för hög kostnad. Läs här inlägget från 9 November 2016 "Ännu en omgång i det kommunala Monopol spelet"

Nu har alltså ännu en omgång av "In-Real-Life-Monopoly" spelats och NU så finns det visserligen inga nya planer eller beslut MEN nu har mina, för de ansvariga obehagliga pekpinnar, blivit en väckarklocka om att passivitet och ickebeslut också har ett högt pris.

Nu vill en nyvaken politisk majoritet riva hela Ängås gamla skola (Även om det förnekades ihärdigt när jag frågade i mitten av oktober 2016), vad är sant och rätt .. vem vet?
Men helt uppenbart så har åtminstone delar av den politiska majoriteten tagit intryck av den massiva kritiken och börjat tänka lite oroligt på det annalkande valet 2018 och vad deras väljare skall säga. 
Klicka på bilden för att läsa artikel i STO tidningen i sin helhet.
"– Skolan stängdes som en följd av dåligt skött fastighetsunderhåll. Under många år lades inte en krona på att underhålla kommunens fastigheter. Hade byggnaden skötts hade den haft mer värde än i dag", säger Lars Larsson (C) ordförande i utskottet för samhällsutveckling." Ja så är det och vems är felet att medborgarnas pengar förskingrats/förstörts genom dåliga politiska beslut/ickebeslut? Frågan har rests av oss i oppositionen, Hur stor är underhållsskulden på de kommunala fastigheterna efter åratal av misskötsel?

Nej nu fyller Orust kommun all kriterierna för att bli första kommun i programmet Lyxfällan ... eller egentligen inte ... jag gillar titeln "Skuldfällan" bättre, dags att anmäla en ny kandidat till nästa säsong ;-)


onsdag 12 april 2017

Fritt fall och ingen ratt då går ingen ombord utan fallskärm!

Det som göms i snö kommer fram i tö ... nu är det nog inte många som missat hur den härskande politiska majoriteten hårdnackat vägrat lyssna på bättre förstånd och hårdnackat framhärdat i sin vägran att styra Orust mot något annat än ren katastrof!

Klicka på bilden för att läsa artikeln i sin helhet
"40 miljoner dyrare än nödvändigt
Revisorerna har med en statistisk metod räknat på Orusts kostnader jämfört med en genomsnittlig kommun med samma förutsättningar och kommit fram till att socialtjänsten är 40 miljoner kronor dyrare – årligen – än vad man kunde förvänta sig. Detta kan jämföras med 2016 års överskott som var på 6,5 miljoner kronor. Problemet i budgeten är förvaltningsområde omsorg, som gick med ett underskott på 21,7 miljoner kronor.
Men om Orust hade skött verksamheterna ungefär lika bra som en genomsnittlig kommun, hade man enligt revisorerna inte haft dessa ekonomiska problem."

Ja det är ingen smickrande bild som PWC beskriver i sin rapport ... läs den här >

"Ingen vill söka tjänster
Vad beror då detta på? Revisorerna har identifierat ett antal problem som kommunen måste ta itu med. Ett problem delar Orust med många andra kommuner: svårigheten att rekrytera kvalificerade socialsekreterare. En enhet har haft en personalomsättning på 44 procent under 2016, en annan enhet har försökt rekrytera en arbetsledare sex gånger – utan resultat. Under tiden måste kommunen hyra in en konsult – en dyr lösning.
Det är slående hur flera enheter inom verksamheterna inte alls verkar styras politiskt, vare sig genom uppsatta mål, eller budgetbeslut. På särskilda boenden görs ingen bedömning av vårdtyngden utan "man har jobbat utifrån personalens tillgänglighet och anpassat verksamheten efter det". Budgeten för hemtjänsten är inte lagd efter bedömda behov av hemtjänst, "utan på den personal som är anställd". Man börjar alltså med att se hur många anställda man har, i stället för hur många som behöver hemtjänst."

Och så försöker kommunen desperat köpa sig en minst sagt tveksam utmärkelse som en av Sveriges bästa arbetsgivare ... Läs mer här >

Det var inte så länge sedan den kommunala revisionen kritiserade majoriteten ..
Klicka på bilden för att läsa artikeln i sin helhet.

söndag 2 april 2017

Nä men någon måtta på företagarfientlighet får det väl finnas!

Varför vägrar den härskande regimen att verkställa det som vi beslutat i Kommunfullmäktige, vill man inte längre ha en expanderande fiskberedningsindustri på Västra Orust? Helt obegripligt.
Klicka på bilden för att läsa hela artikeln

lördag 1 april 2017

Hög tid att "klippa sladden"

Ja ha då har man fått vet att yttrandefriheten även gäller på Orust och att "Blogg är Bra" ...
Vad har nu vår rödgröna-röra till regering hittat på ... ?
Klicka på bilden för att läsa artikeln i sin helhet.
Undrar hur snacket går i regeringskorridorerna mellan Miljöpartisaner, Socialdemokrater och mer informellt med stödpartiet kommunisterna .... är det ännu ett "Rädda Svenskavarv Projekt" som vi bevittnar .. Nej dags att klippa sladden, lämna elnätet och bli 100% självförsörjande på energi!

måndag 20 mars 2017

Kom snart tillbaka, människorna behöver politiker med integritet och mod!

Så var det dags igen, ännu en lokalpolitiker med stor integritet och mod lämnar politiken ... undrar hur länge detta kan fortgå innan legitimiteten är hotad?
Klicka på bilden för att läsa hela artikeln

onsdag 15 mars 2017

Ideologiskt Strandskydd = stöld av privat egendom

Riksdagen uppmanar regeringen att lätta på strandskyddet, för att underlätta byggande vid vatten. Ett välkommet besked för oss aktiva moderater som länge jobbat för att den vanliga människan skall få bestämma över sig själv, sitt liv. En en anonym byråkrat vet inte bättre än den enskilde människan.
Klicka på bilden för att läsa artikeln
Under valkampanjen lade vi ner ett stort jobb och engagemang på att kanalisera vanligt folks missnöje med det förmynderi som länsstyrelsens (miss) tolkning av sitt direktiv gav upphov till.

Nu ställer sig Riksdagen bakom en lättnad/återgång till ett vettigt strandskydd.

Lära måste man göra även utanför schemat

BRA! Birgitta Pettersson, Orusts Sparbanks VD och Lars Jansson, utvecklingschef för lärande.
Speciellt glädjande med satsningen är att programmeringen INTE inkräktar på den långt viktigare matteundervisningen, en mycket negativ effekt som nuvarande regerings förslag innebär.
Klicka på bilden för att läsa hela artikeln
Vill du hänga med, ge ditt barn roliga utmaningar, även utan att ha en stor plånbok, läs mer på den lokala teknikklubben för barn tkidz.se  På nationell nivå ser det mer dystert ut, mer programmering och mindre matematik. Det blir en tydlig konsekvens av den it-satsning inom skolan som regeringen presenterade i veckan. Läroplanerna ska ändras för att minska vad utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) kallar för "digitalt utanförskap". Från första klass ska alla lära sig grunderna i programmering och på gymnasiet ska den digitala läsningen öka. Tyvärr förbiser utbildningsministern vilka kompetenser som måste stärkas och vilket utanförskap som bör bekämpas. 
Satsningen påverkar främst matte- och teknikundervisningen. Men varje lektionstimme programmering innebär en mindre åt ekvationer. Redan 2014 beskrev Kungliga Tekniska Högskolan och Chalmers hur resultaten på de diagnostiska matematikproven rasar för förstaårselever på ingenjörsprogrammen. Hur morgondagens ingenjörer gagnas av mer Java-kod och mindre matte är svårt att se.

Vill du djupdyka i ämnet så kan du ju läsa aktuell forskning från
eller internationell 
"Computers and productivity: Evidence from laptop use in the college classroom"

torsdag 9 mars 2017

Bondfångeri funkar inte i dagens post informationssamhälle!

Men snälla nån finns det då ingen klok människa med gott omdöme och överlevnadsinstinkt, i den härskande politiska majoriteten?
Inte nog med att en desperat kommunalförvaltning bokstavligen försöker köpa sig ett gott renommé som den inte förtjänar för pengar som är medborgarnas surt förvärvade pengar som helt i onödan berövats dem som en följd av dålig kommunal ekonomisk hushållning.
Så här presenterar Orust kommun den simpla och värdelösa utmärkelse som de köpt dyrt för skattebetalarnas pengar! Ping, Orust kommunrevision! Ett område som Ni behöver granska!
Klicka på artikeln för att läsa den i sin helhet

Klicka på bilden för att läsa artikeln i sin helhet

fredag 3 mars 2017

"Good is the enemy of great!"

"Good is the enemy of great!", ett begrepp som myntades 1994 i samband med en omfattande studie av vad som skiljde ett bra från ett fantastiskt team som verkligen lyckades, men har som idé och tanke, anor ända sedan 1600-talets Italien .....
Översatt till vardagliga Svenska förhållanden och offentligt finansierade välfärdstjänster inom lärande och omsorg, "Acceptabelt är Fantastiskt värsta fiende".
Jag påstår inte att vi har en dålig kommunal omsorg eller lärande, tvärt om, den är acceptabel men kunde bli fantastisk och frågan är bara HUR?

Imorgon Lördag den 4 mars, träffas Orustmoderater och intresserade som vill vara med och vända en oroande trend och göra Orust och dess innevånare till framtidens bästa plats att bo, utvecklas och verka på. Vi hoppas verkligen att det finns fler engagerade och kunniga människor som delar vår ambition och vill samarbeta med oss för att vända trenden, medans det fortfarande finns en chans.

Som Moderat representant i kommunstyrelsens utskott för Lärande och Omsorg har jag uppgiften att presentera dessa båda områden och till min hjälp har jag tagit respektive förvaltningsområdes grundläggande presentationsmaterial. Men nu handlar det ju om en idé- & politikutvecklingskonferens och då gäller det ju att lyfta blicken över det dagsaktuella läget och tingens ordning.

Men först helt kort om utgångsläget, behövs verkligen en genomgripande förändring av det mesta på Orust kommun, går det ändå inte "Acceptabelt bra"? ... Tja ... tror inte det! Åtminstone inte om man får tro Kommun och Landstingsdatabasen www.kolada.se

Klicka på diagrammet för att läsa det i full storlek.
Klicka på diagrammet för att läsa det i full storlek.
Då det är förvaltningsområdet Omsorg som anses vara "problembarnet" så exemplifierar jag här med förvaltningsområdet Lärande. 
Klicka på diagrammet för att läsa det i full storlek.
Klicka på diagrammet för att läsa det i full storlek.
Helt uppenbart så föreligger det ett akut behov av genomgripande åtgärder för att få till en drastisk förändring av en minst sagt oroande trend för kommunens resultat och kostnadsutveckling jämfört med både liknande kommuner och kommuner i vår närhet.

I ett försök att beskriva sambandet mellan dagens lärande i grundskolan och morgondagens behov inom vård och omsorg kommer jag att ta med mig en liten kompis EV3MEG, vi kan kalla henne "Vera". Vera vet inte mer än vad man stoppar in i hennes hjärna och vilken hjärna! Hon har större kapacitet än ALLA datorer som följde med ut i rymden på samtliga raketer i Apolloprogrammet, tillsammans! Det är för övrigt samma företag som levererar programvaran man använder för att sätta sina tankar i huvudet på Vera som man använder för att programmera mycket avancerade saker så som moderna rymd- & flygplan och andra smarta maskiner, men helt anpassad FÖR BARN.

Vera är byggd av LEGO men kan flytta sig runt i rummet, gripa tag i saker, se färger, höra/prata och känna av saker i sin omgivning, ja Vera skulle kunna vara mormor till många av de intelligenta maskiner som kommer att rädda både livskvalité och samhällsekonomin inom just Lärande och Omsorg, säg hej till Vera som aldrig tröttnar på att lära sig själv och andra nya saker. Om inte annat så kommer Ni att träffas igen på ett äldreboende i en nära framtid ...
Klicka på "Vera" för att se henne i största format.
Sedan februari 2013 har inte Christina Stevens längre ett fullt fungerande vänsterben, då detta amputerats efter en bilolycka. Till vardags arbetar hon på ett forskningscenter och bestämde sig för att inte släppa taget och ställde sin erfarenhet till förfogande för alla de som upplevt ett liknade trauma.
Hon delar med sig av en serie videoklipp på sin YouTube-kanal AmputeeOT. En av de filmerna som på kort tid erhållit stor respons är när hon bygger sig en benprotes av LEGO ... LEGO protesen går naturligtvis inte att gå med, men fungerar på samma sätt som den hon vanligtvis använder.
Här är videon ...

torsdag 2 mars 2017

Den vanliga människan kommer att få betala dyrt för en aningslös och arrogant regim.

Den i bästa fall aningslösa och i sämsta fall rent syniska regim som för ögonblicket härskar på Orust har fullständigt tappat greppet. Redan två (2) månader på 2017, året då man gjorde en historiskt skadlig och i grunden fullständigt onödig skattehöjning på svindlande 0,90 kronor/procentenheter. Redan NU vet alla som är insatta i hur snacket går i kommunens korridorer att det snart är dags igen, pengarna är snart slut, nya skattehöjningar och fullständigt fritt fall för den kommunala ekonomin.
Min partikamrat i utskottet för samhällsutveckling uttrycker sin frustration över regimens bristande förmåga och framsynthet i att sköta kommunens ekonomi ...
Klicka på bilden för att läsa artikeln i sin helhet.
Och inte är det bättre på alla de andra områdena ...

Lokaltidningen STO har redan i en artikel den 3 januari 2017, konstaterat att det är för dyrt att bo på Orust ...
Klicka här för att läsa artikeln i sin helhet.


Har du idéer om hur vi skapar en bättre framtid där det är lätt och roligt att bygga, bo och utvecklas under ett helt och rikt liv på Orust? Tveka inte att bli med på vår öppna idé och politikutvecklingsdag på Nösunds Havshotell lördagen den 4 mars 2017 .... läs mer och anmäl dig här

lördag 25 februari 2017

Sanningen om Sverige!

Sanningen om Sverige, tack vare den framsynta politik som Alliansen drev, under ledning av Fredrik Reinfeldt och Anders Borg skördar nu Sverige frukterna ... Så här beskriver World Economic Forum* Sverige, inte utan att man känner sig lite stolt över att vara Svensk:
Klicka på bilden för att läsa hela artikeln!

Anm *
The World Economic Forum, committed to improving the state of the world, is the International Organization for Public-Private Cooperation.

The Forum engages the foremost political, business and other leaders of society to shape global, regional and industry agendas.

It was established in 1971 as a not-for-profit foundation and is headquartered in Geneva, Switzerland. It is independent, impartial and not tied to any special interests. The Forum strives in all its efforts to demonstrate entrepreneurship in the global public interest while upholding the highest standards of governance. Moral and intellectual integrity is at the heart of everything it does.

Our activities are shaped by a unique institutional culture founded on the stakeholder theory, which asserts that an organization is accountable to all parts of society. The institution carefully blends and balances the best of many kinds of organizations, from both the public and private sectors, international organizations and academic institutions.

We believe that progress happens by bringing together people from all walks of life who have the drive and the influence to make positive change.

fredag 17 februari 2017

Nytt vitalt moderat parti på Orust!

I dagens oroliga värld kan det kännas riktigt bra att någon fortfarande står för justa tag!
Moderat betyder måttfull och nu gör vi en stor offensiv satsning på utveckling av vår politik och dialog. Du har väl inte missat våra stora nyheter den senaste veckan:
Framtidens politiska ledarskap, ingen en mans show!

Orustmoderaterna inbjuder till Nösundsdagen!

Orustmoderaterna bjuder in medlemmar och sympatisörer till Nösundsdagen, en dag om framtiden!

Möt våra förtroendevalda politiker och samtala om hur DU tycker att Orust kan bli den bästa platsen att växa upp, bygga & bo, utvecklas och driva företag på?