Om mig

Mitt foto
Tankar och inspel från en engagerad pappa, make, ingenjör och medborgare som valt att dra sitt strå till stacken som Moderat fritidspolitiker.

tisdag 19 september 2017

(M)er fart & fläkt i kommunikationen på befintlig infrastruktur!

I tisdagens Webbupplaga av tidningen Bohusläningen kan man läsa om ett bra Moderat förslag, "Trängselskatt på rälsen". Det handlar om att utnyttja befintlig infrastruktur så bra som möjligt, vilket öppnar för differentiering när det blir billigare att resa under "icke rusningstid". Man får hoppas att det även betyder slutet för "långsamma mjölktåg" som ockuperar rälsen längre tid för samma sträcka.
Klicka på bilden för att läsa artikel i sin helhet.


Dags att förverkliga "Åttamiljonersstaden"


Jag delar även den Moderata partistyrelsens uppfattning att vi inte behöver Snabbtåg på de sträckor där vi redan har X2000-tåg. Däremot vore det minst sagt "Street smart" att utnyttja vårt västliga grannland Norges positiva inställning till en modern höghastighets förbindelse mellan Oslo - "Station Torp köpcentrum" - Göteborg och vidare till Köpenhamn och Hamburg, vilket sannerligen är nödvändiga investeringar.
Se här tidigare blogginlägg i ämnet:
Det beryktade Stockholmsperspektivet .. 
En rörelse för räls där den gör samhällsnytta har börjat rulla 
Sakta sakta börjar fler att inse att vi har haft rätt hela tiden  (OBS det TV4-inslaget som refereras till
är inte längre tillgängligt, men så är det väl när "Monopol TV:n" oblygt finansierar sig på skattebetalarnas bekostnad medans alla andra medier får hålla nere sina kostnader).

Inte en dag för sent att ha ett underhåll, värt namnet av den infrastruktur som vi alla betalt (minst ett par gånger om) ... Undrar vad det är för stolpskott som varit chefer ...?Ett annat mycket glädjande förslag är att den moderata partistyrelse höja anslagen till vägunderhåll, och höja maxhastigheten på motorvägarna till 130 km/h. "Detta underlättar arbetspendling".

söndag 10 september 2017

Nu bär det av till Fjollträsk (Stockholm) och Sveriges Ingenjörers distriktskonferens 2017

Nu bär det av till Fjollträsk (Stockholm) och Sveriges Ingenjörers Distriktskonferens *
Där kommer vi ordföranden/vice ordföranden för landets olika distrikt som representerar våra drygt 140 000 medlemmar, akademiskt utbildade Ingenjörer, som alla andra sätter sitt hopp till skall lösa de problem som mänskligheten upplever, fruktar och alla pratar om.


* Sveriges Ingenjörer är intresse- och yrkesföreningen för Dig som har en akademisk ingenjörsutbildning som dessutom har facklig status.

lördag 9 september 2017

Orust Energi & Miljömässa 2017

Lördagen den 9 september har gått i funktionärens tecken då Orust Kretsloppsakademi genomförde den femte upplagan av "Orust Energi & Miljömässa".
Hade också nöjet att träffa och samtala IRL med en FB kompis, Anders Kjellström, "effekt entusiast" och mannen bakom www.behovsbo.se och kanske den första Effektministern (om Liberalerna vinner valet 2018). Jag gillar verkligen människor som brinner för något, är originella, d.v.s. har något eget att säga och inte bara försöker kopiera och dela andras åsikter.

Som "Våffelansvarig" blir det inte mycket tid över till att ramla runt på torget, men klart är att det i år fanns många elbilsleverantörer representerade även om Tesla och X-model fångade mest intresse.
Klicka på bilden för att se den i full storlek

Klicka på bilden för att se den i full storlek
Klicka på bilden för att se den i full storlek

fredag 8 september 2017

Det handlar om att låsa upp den okända faktorn (The X-factor).

Efter dagens besök med sonen på Drottning Silvias Barnsjukhus i Göteborg, det senaste i en lång rad under sex år, så visade de verkligen vad de går för. Skulle man kunna tänka sig att samma sak skulle ha hänt en vanlig patient i den reguljära landstingsvården?
Tror faktiskt inte det.
Sonen var allt lite orolig och spänd inför denna dag, men dröm om förvåningen när det visade sig vara rena lyckodagen. Inte nog med att han fick lugnande besked, han fick också fyra (4) biljetter och två (2) Stora Åkpass till Barnsjukhusets Dag på Liseberg i Göteborg, söndagen den 17 september.
Dessutom så fick han en inblick i en vuxenvärld som få barn (och vuxna) är förunnat, en perfekt lunch på Sjömagasinet i Göteborg.


onsdag 6 september 2017

Ett seriöst alternativ när tillfälliga vistelser på kvinnojourerna inte räcker till

Ett seriöst alternativ när tillfälliga vistelser på kvinnojourerna inte räcker till .. en chans till andrum i ett destruktivt förhållande där man inte kan se en utväg ... i kombination med nätverket Nya Vingar för att skapa ett nytt liv på en ny plats.


tisdag 5 september 2017

Kommunal skatteplanering och proaktiv simulering ett måste!

Att göra rätt, är stort, att göra rätt sak är större. Några reflektioner mot bakgrund av den debatt om de olika budgetförslagen som just nu rasar i tidningen Bohusläningen, mellan några företrädare för nya Moderaterna och företrädare för den härskande politiska majoriteten på Orust (Du kan ta del av de båda debattinläggen sist i detta blogginlägg).

Klart är att folk vill ha sina pengar kvar och inte längre är beredda att acceptera dålig ledning och ohämmat slöseri. Vi som sitter i Kommunstyrelsens utskott för omsorg, vet att det inte riktigt är så lätt som det uttryckts, "Vi planerar hemtjänsten efter omsorgstagarnas behov, inte efter personalens". Speciellt då förvaltningen redan har identifierat behovet av en fungerande resursfördelningsmodell, där beslutade insatser kvantifieras och utgör grund för dimensionering av egna enheter, eller köpta tjänster från andra (privata) utförare. Faktum är att detta delvis skall vara klart under september 2017, enligt den presenterade handlingsplanen och även börja tillämpas 2018, enligt samma handlingsplan. Detta hade vi i omsorgsutskottet kunnat berätta för debattartikelförfattarna OM de bemödat sig att fråga, men fakta väger lätt för vissa. 
Viss är förslaget om en skattesänkning med två kronor under tre år bra, men lite för fegt för att nå målet, tre kronor i ett djärvt steg, som var den ursprungliga idén hade varit mycket bättre! 

Låt oss för ett ögonblick betrakta lite information om Kommunalekonomisk utjämning, för 2017, som jag erhållit från Riksdagens Finansutskott och då först Kostnadsutjämningen.

Som synes nedan, så orsakar "Förskoleverksamhet och skolbarnomsorg" ett betalningskrav till utjämningssystemet på 2 193 kronor/innevånare och "Förskoleklass och grundskola", 904 kronor. "Individ- och familjeomsorg" 1 380 kronor. "Äldreomsorg" har en så pass hög kostnad i jämförelse med genomsnittet att det genererar en kreditering med 2 948 kronor/innevånare.

Sammantaget drabbas Orust av en utjämningsavgift på 1 688 kronor per innevånare, alltså ett krav på 25,45 miljoner kronor.

Orust kommun gör sig ju berömt för att ha, minst sagt överinvesterat i fastigheter, många av dem just skolbyggnader. Hur kan det då komma sig att man ändå får betala utjämningsavgifter på just skolområdet, räknas inte Sveriges högsta kostnader för skolhus in i ekvationen?

Räddningen för Orust, om man nu skall ens tala i de termerna, blir att Orustborna har så låg medelinkomst att Inkomstutjämningen kompenserar med 6 873 kronor per innevånare, alltså totalt 103,617 miljoner kronor. Men så kan vi ju inte ha det? Skall vi bygga Orust framtid på att ha tur i ett minst sagt osäkert lotteri, som är under stark kritik och ändras år från år?
Låt oss titta lite på en av våra sydliga grannkommuner, Stenungsund som i mångt och mycket är vår motsats, men med mycket lägre nivåer i fråga om kronor per innevånare och en mycket bättre balans mellan kostnads- och inkomstutjämning. 


Ingen jämförelse på denna blogg vore komplett utan att kasta ett öga på Moderatstyrda Vellinge kommun, en av Sveriges bästa boendekommuner. Som synes är inte Vellinge så olikt Stenungsund, åtminstone på Kostnadsutjämningssidan.


Annat är det på Inkomstutjämningssidan, där Stenungsund får 2 618 kronor/innevånare, eller 67,4 miljoner medans Vellinge betalar 64,1 miljoner eller 1 820 kronor/innevånare.
En jämförelse visar att Vellinge med ett skatteunderlag på 
8 405 miljoner fördelat på 35 200 innevånare jämfört med Stenungsunds 
5 590 miljoner fördelat på 25 735 innevånare 
Vellinge har 33,5% högre brutto skatteunderlag men 26,9% större befolkning, ändå tvingas Vellinge betala 4 438 kronor MERA per innevånare till inkomstutjämningssystemet än Stenungsund.


Det är alltså inget linjärt (och knappast ett logiskt) samband mellan skattesats och utjämningsbidragen. Så min fråga till både budgetmakarna i Majoriteten och Anders Arnell är hur ser Era kalkyler ut? Upp till bevis? 
VEM och HUR jobbar kommunen mer strategiskt och övergripande med att simulera, minimera och optimera de olika parametrarna i utjämningssystemet då det har en så stor påverkan?
Ett slags Kommunal skatteplanering?
Klicka på bilden för att läsa M & KD:s insändare i sin helhet.

Klicka på bilden för att läsa majoritetens insändare i sin helhet.

Klicka på bilden för att läsa M & KD:s insändare i sin helhet.

måndag 4 september 2017

Då är kanske allt hopp ändå inte helt ute...

I fredagens upplaga av Lokaltidningen Stenungsund Tjörn Orust kunde man läsa om ett av de bättre argumenten till, varför man exempelvis inte skall förirra sig med bil till Uddevalla centrum eller någon av tätorterna i vår södra grannkommun och försöka parkera...

Får vi nu bara ner skatten till rimliga nivåer och ett fungerande ledarskap, så kan Orust kanske ändå bli ett bra alternativ som boplats...

söndag 3 september 2017

Det där med Vinst och Förlust verkar inte vara "Regeringen & Vänsterpartiets bästa gren"

I dagens Bohuslänings Webbupplaga kan man läsa om en träffad överenskommelse mellan Regeringen och deras stödparti Vänsterpartiet om att begränsa Vinsten för privata företag som levererar, så kallade välfärdstjänster på uppdrag av Stat-, Landsting eller Kommun och därmed är kollektivt finansierad av medborgarna via skatten.
Klicka på bilden för att läsa artikeln i sin helhet.Man kan kanske tycka att det låter bra, "Nu skall ingen kunna sko sig på medborgarnas bekostnad" ... eller?
Men då kanske man missar något väsentligt, för vad är då VINST?
Vad FÖRLUST är har vi hårt prövade skattebetalare i Orust Kommun lärt oss den hårda vägen genom ständiga och i grunden onödiga skattehöjningar.

Ja om den Offentligt finansierade beställaren av välfärdstjänster som vi redan betalt för, hade fungerat så som vi vanliga medborgare önskat, så hade vi ju fått "bästa möjliga tjänst", i "rätt tid", till "bästa pris", eller hur?

Så tricket är alltså att veta vad man får för pengen och när man får det?

Beprövad erfarenhet från sociala experiment som plan ekonomier i Sovjet, Nordkorea, Kina och nu senast Venezuela, visar att avsaknaden av konkurrens inte tjänar den enskilde medborgarens intressen. Priset blir högt, på tok för högt, kvalitén tveksam och leveransen osäker.

Men vad som är problematiskt, även med en "måttlig" vinstbegränsning är att det blir DU, den vanlige människan som blir förlorare, varför då undrar du säkert, det lät ju så bra? Jo, även med en "måttlig" vinstbegränsning så begränsar man även incitamenten att förbättra/förbilliga, då det ju inte lönar sig att leverera för bra tjänster, för billigt .. det räcker ju att vara "måttligt" bra, och DU betalar.

Du som varit med ett tag har säkert reflekterat över hur priser och prestanda för datorer och mobil telekommunikation utvecklats ... prestandan har fördubblats samtidigt som priset halverats ... samtidigt har prestanda och pris i det fasta telefonnätet hos den statliga monopolisten inte ändrats nämnvärt och nu är det bara en tidsfråga innan det gamla telenätet skrotas.

Om nu Regeringen och deras stödparti Vänsterpartiet, tror att verkligheten kommer att påverkas av deras förslag om vinstbegränsning på annat sätt att det begränsar konkurrensen och därmed ger lägre kvalité, sämre service till en högre kostnad för den som i slutändan tvingas betala, alltså DU.

Jag har i vart fall redan motionerat om införande av LOV, Lagen Om Valfrihet till nästa Kommunfullmäktige ... då det inte finns något utrymme för slöseri med andras pengar av förlegade ideologiska skäl ... varje krona räknas och kan någon ge mig den välfärdstjänst som jag efterfrågar i rätt tid, med rätt innehåll till rätt pris och tjäna en hacka på kuppen så vad är problemet? 

lördag 2 september 2017

Fiska krabbor i klart vatten eller skumma politiker i grumliga vatten?

Mycket trevligare att fiska krabbor i klart vatten än skumma politiker i grumliga vatten, men någon måste ha modet att göra det också ... men det får bli nästa veckas uppgift ... men nu väntar vi på svaret på en rak fråga till Hans Pettersson (M:s nödlösning som gruppledare): "Varför vågar inte du ta den förtroendeomröstning i den Moderata kommunfullmäktigegruppen som du vet att du kommer att förlora, men som räddar den moderata partiföreningen på Orust?" 
Medlemmarna säger att du är mer rädd om din egna prestige än partiet och Orust framtid?

Ryktet om min förestående uteslutning är starkt överdrivet men de talanglösas klena tröst *

I dagens upplaga (Lördagen den 2/9 2017) av Lokaltidningen Stenungsund Tjörn Orust kan vi läsa en artikel som delvis bygger på min pressrelease, presenterad den 31/8 under "Någon jävla ordning ska det vara i ett parti *"

I artikeln finns några små, men intressanta faktafel, "Moderaterna på Orust beslutade i våras att skriva till partistyrelsen och begära att Överfjord uteslöts ur partiet." Den som orkar kan ju försöka få tag på det officiella justerade protokollet, med invändningar från ett antal styrelseledamöter, vilket visar att det faktiskt inte var beslutet, utan ordföranden fick i uppdrag att ta kontakt och kommunicera, vilket han ju självklart inte vågade, utan gjorde de artikeln säger på eget bevåg.

Nu var det ändå INGET av det dåvarande ordförande anförde som var relevant eller klandervärt, då det i grunden handlade om att "dessa män från forntiden" inte behärskar varken tankesätt eller tekniker för kommunikation som hör framtiden till, få kan ens författa en vettig skrift och än mindre framföra denna, något som tydligt borde framgått av debatterna i Kommunfullmäktige.

Lite intressant är det att läsa om Hans Petterssons "många och ingående diskussioner om agerande på sociala medier" och hur läget är i Moderaternas Kommunfullmäktigegrupp. Sanningen är att det är Hans Pettersson som har blockerat den omröstning i dagens moderata Kommunfullmäktigegrupp, där det INTE finns stöd för den uppfattning som han uttrycker. Vidare konstaterar han att "det är klart att jag (Överfjord) varit politiskt aktiv ..". Jag kan förstå att det känns jobbigt för Hans, då den stora frågan både aktiva och allmänheten brukar ställa sig är, varför Hans INTE är det?

Så Hans Pettersson (M:s nödlösning som gruppledare) en rak fråga: "Varför vågar inte du ta den förtroendeomröstning i den Moderata kommunfullmäktigegruppen som du vet att du kommer att förlora, men som räddar den moderata partiföreningen på Orust?"
Medlemmarna säger att du är mer rädd om din egna prestige än partiet och Orust framtid?
* Mark Twain inspirerat citat som i original lyder "Ryktet om min död är starkt överdrivet."

torsdag 31 augusti 2017

Någon jävla ordning ska det vara i ett parti *

Politik handlar om att ha en passion för något bättre, modet och kompetensen att driva sin passion samt gott ledarskap.

Det är sannerligen inget fel på borgerliga värderingarna och framsynt Moderat ekonomisk politik när den är som bäst, men det finns inte länge någon fungerande lokal opposition.

En annan ledande politiker från dagens politiska majoritet, en majoritet som jag inte sällan ifrågasatt och pressat i olika sammanhang , sade några kloka ord om detta, "Det finns tre sorters politiker:
 1. De som är det för sin egen skull,
 2. De som är det för att göra något bra för medborgarna och
 3. De som bara hänger med och är glada för att de får vara med".
Och det har varit på tok för mycket av nummer ett (1) för min smak.

Att det finns några få lokala företrädare som tror sig vara oumbärliga, samtidigt som de uteslutande prioriterar sina privata intressen och är ökända för det, det får man se som en prövning.

Att det samtidigt finns passiva och konflikträdda företrädare som gärna tar en ledande roll långt över sin förmåga, men sedan lämnar medborgarna i sticket, då de inte vill eller kan göra jobbet är förödande.

Men när politiska företrädare begår mycket klandervärda handlingar, antagligen kriminella, som kastar långa skuggor över oss andra som engagerat oss politiskt, där går min gräns när jag inte längre vill bli förknippad och riskera mitt personliga varumärke.

Jag lämnar därför samtliga politiska uppdrag för nya Moderaterna på Orust och kommer istället att verka som en enande punkt för ett starkt, framsynt och modigt borgerligt alternativ till valet 2018.

Tack ALLA Ni medlemmar, tidigare medlemmar och sympatisörer som hört av Er och delgivit mig Era tankar och farhågor om vart Orustmoderaterna är på väg och inte längre känner Er hemma under nuvarande regim. Ni behövs nu mer än någonsin!


Mats Överfjord
Avgående Moderat ledamot i Kommunfullmäktige,
Ersättare i Kommunstyrelsen,
KS utskott för lärande och KS utskott för omsorg.


* För att citera Vänsterpartiet kommunisternas partiordförande CH Hermanssons bevingade utfall på partikongressen 19 september 1969, ”Någon jävla ordning ska det vara i ett parti”, apropå att partiet skakades av inre fraktionsstrider.


fredag 11 augusti 2017

Batman turistar/besöker Göksäter?

Moderat betyder måttlig/måttfull (eller lagom, i sin värsta tolkning) i mellanmjölkens land. Dagens besök för en fika med familjen, hos en av Orust superentreprenörer, Lanthandeln Göksäter, etablerad 1866 "and still going strong", är allt annat än lagom ..

Dessutom så bjöd besöket på en upplevelse utöver det vanliga ... Vilken motorcykel, borde vara en Boss Hoss!

Med en V8 på närmare 6 liter, över 350 hästkrafter och en totalvikt som en småbil (nästan 800 kg) så väcker den uppmärksamhet. 
  

torsdag 20 juli 2017

Ingenjörens kokbok för energioberoende, Recept nummer 2.

Tack för alla mycket positiva läsarreaktioner på det något humoristiska "Recept nummer 1", ur Ingenjörens kokbok för energioberoende. Över 400 unika läsare, på bara ett dygn, fantastiskt, det verkar vara många som vill bli energioberoende! Notera att om du som läsare/omnämnd har idéer, synpunkter eller klagomål så går det att i slutet på alla trådar, göra en kommentar, begäran om rättelse, etc.

Jag har under den senaste tiden pratat med ett antal olika typer av branschföreträdare för elhandel, eldistribution, etc. Senast idag talade jag med två olika typer av aktörer inom energibranschen:

Kundkraft Sverige AB, är ett bolag som aggregerar elköpare som överlåter till bolaget att genomför samfällda upphandlingar av el för deras räkning, med enda bärande idé att ett stort inköp ger ett lägre pris än många små, ytterst med den Norska mediekoncernen Schibsted ASA som ägare.
Switch Nordic Green AB, ett dotterbolag till elproducenten, Troms Kraft Strom AS, Tromsö, Norge

Bara för ordningens skull vill jag betona att det inte föreligger något negativt utpekande eller kritik mot de nämnda bolagen, utan de samtal som förts med respektive företrädare har varit konstruktiva och i mycket god ton. Omnämnandet tjänar ett och endast ett syfte och det är att belysa de påståenden som görs och ge läsaren en möjlighet att själv göra en bedömning av vad som fungerar för denne.  

Trenden är mer eller mindre tydlig i respektive samtal, men sammantaget är det HELT klart: Idag har varje elhandelsbolag med nödvändighet ett erbjudande till sina kunder att köpa och installera ett eget paket för att kunna producera solel på sitt eget tak (eller åtminstone på sin egen fastighet).

Villkoren för att sedan kunna dra nytta av den investering man gjort i en egen produktionsanläggning, är dock lite mer komplicerade än vad som är hälsosamt, även för en mycket kunnig och driftig person. Att gå från att vara en passiv konsument till "Prosument", är inte en dans på rosor.

Kundkraft säger sig inte kunna hantera "Prosumenter", då de inte inför en upphandling kan hantera de speciella krav som just kunder som både köper och säljer el ställer. De säger sig dock ha noterat att allt fler producerar egen el, men fortfarande är de ju en minoritet.

Nordic Green Energy, som de kallar sig, är inte grönare än att de vägrar betala något för den elenergi som en "Prosument" levererar över 2500 kWh under ett år (detta oberoende av hur mycket samma kund köper under samma period).

Ämnet är så pass komplicerat att det kommer att behandlas mer djupgående i senare Recept ... och endast översiktligt nu. 

Så här kommer, Recept nummer två i "Ingenjörens kokbok för energioberoende":

Kunskap är makt, ta reda på fakta, när du väl köpt all den hårdvara som behövs, vem säljer du din el till och vad är de beredda att betala?
 1. Så tag en lagom stor produktionsanläggning för solel.
 2. Tag en godkänd lösning som ger dig betalt för ALL el som du producerar i din anläggning, från Elcertifikat- och Ursprungsgaranti systemet som staten garanterar åtminstone femton år ...
 3. Detta kommer att bli mycket viktigt, då det inte är säkert att det kommer att vara en god affär att sälja din överskottsproduktion till ett elhandelsbolag.
 4. Du kommer att ha ett behov av att styra hur du använder din överskottsproduktion, lagring och om och när du väljer att köpa el ...
På Solcellsforum håller man ett Google-dokument med jämförelser av de olika elhandelsbolagens villkor. Hjälp gärna till att hålla detta dokument uppdaterat, då det ju inte är bättre än hur aktuell informationen i den är! <Här kan du läsa mer> 

En intelligent bedömning är att du som "Prosument" inte kan räkna med att sälja din egenproducerade el, utan att du behöver hitta andra sätt att få en avkastning på din investering.
Titta på denna produkt/tjänst som gör att du inte behöver sälja en endaste kWh för att få elcertifikat och ursprungsgarantier på ALLT du producerar och inte bara för den lilla del du säljer! Emulsionen.org en litet socialt företag med en stor produkt/tjänst.Miljöteknik är ekonomiskt lönsam, när den är som bäst!

Ha en trevlig sommar och samla gärna på recepten ur "Ingenjörens kokbok för energioberoende".

onsdag 19 juli 2017

Ingenjörens kokbok för energioberoende, Recept nummer 1.

Talade idag med min gode vän "Miljöpartisten", vi var båda rörande överens om att politikerna famlar och har inga lösningar på tidens utmaningar och problem, utan rädsla är främsta drivkraft och däremellan läser man mest innantill i sina respektive partiprogram ... och där står det ju inte så mycket.
På bilden ett långtidsenergilager 100% "Sun Made", klicka på bilden för att se den i full storlek. 
Det finns all anledning att vi gräsrötter tar saken i egna händer och letar efter billiga, obeskattbara och framförallt okomplicerade lösningar på hur man lagrar gratis solenergi till den mörka årstiden.

Så här kommer, Recept nummer ett i "Ingenjörens kokbok för energioberoende":

Låt solen göra jobbet när den skiner! 
Det är inte bara russin som kan lagra solenergi utan även ved. Om solen gör den elektricitet som krävs för att kapa/klyva/torka veden så är det ju ett utmärkt sätt att laga solenergin till den mörka årstiden.
 1. Så tag en lagom stor produktionsanläggning för solel.
 2. Låt den stå framme i solen, gärna i så bred vinkel som möjligt, från syd-väst till syd-ost.
 3. OBS, kontrollera okulärt att solen faktiskt lyser, gärna starkt. Om så inte är fallet, lägg ner försöket och gör om en annan dag.
 4. Utför energikrävande arbetsuppgifter,
  exempelvis: kapa/klyva ved, kör jordvärmen baklänges eller värm upp din golvvärme, pool, varmvattenberedare, tvätta/torktumla, baka bröd, gör julskinkan .. etc.
Miljöteknik är ekonomiskt lönsam, när den är som bäst!

Ha en trevlig sommar och samla gärna på recepten ur "Ingenjörens kokbok för energioberoende".

tisdag 18 juli 2017

Orust Miljö Moderater i praktiken!

I Lokaltidningen STO kan man läsa att Orust i snitt är bäst på installerad effekt solel .. med 31,6 watt per kommuninvånare från solceller, enligt statistik från Energimyndigheten, placerar sig på 18:e plats i en rankning av Sveriges 290 kommuner.

Klicka på bilden för att läsa hela artikeln i Lokaltidningen STO.
Orustmoderat.se , den härskande regimens skräck och en trött oppositions värsta mardröm får då utmana alla de politiker och andra som tycker sig ha något att säga andra och gör anspråk på att vilja och kunna axla ett ledarskap för framtiden ... 

Orust kommun har fattat ett principbeslut att bli energineutralt år 2020 (tack och lov för att beslutet inte involverar något ointelligent och verklighetsfrämmande flum om CO2, etc ...).

Vad är då Miljömoderater som har en installerad effekt på 4550 watt/person  (x 4 personer) .. jo energineutrala redan NU!

Men så enkelt är det ju inte, det gäller att installera med förnuft, för om du inte kan styra och reglera din produktion på ett riktigt smart sätt så kommer du inte att bli framtidens vinnare ... och det är vad vi avser att göra ...

Följ rapporteringen här om Orust Miljö Moderater ... 


lördag 1 juli 2017

Stolt och tacksam för det stora förtroendet.

Tillträder idag förtroendeuppdraget som President för Göteborg-Backa Rotaryklubb tillsammans med min styrelse för Rotaryåret 2017-2018. Är stolt och tacksam för äran och det stora förtroendet att få leda vår fina klubb i en mycket spännande tid, då vi startar upp ett unikt samarbete med vår charterklubb Hisingen Rotaryklubb med siktet inställt på ett samgående därmed Göteborgs största klubb med närmare ett hundra medlemmar.
För dig som inte vet vad Rotary handlar om men känner att du har råd att göra en personlig insats för ett gott syfte tillsammans med världens dryga 1 250 000 Rotarianer, "ledande eller framstående" personer från olika verksamheter inom näringsliv, samhälle och organisationer, med gemensamt intresse för globala humanitära projekt. Ett av Rotary Internationals största projekt har varit och är alltjämt att utrota polio i världen genom en flerårig mångmiljardsatsning kallad PolioPlus. Rotary intresserar sig, och verkar, för att höja den humanitära och etiska standarden i samhället - "verka för tjänandets ideal som grundval för all rättskaffens gärning" - en förutsättning för fred i världen. Under mottot ”Service above Self”, på svenska ”osjälviskt tjänande”.

Rotary är som en global organisation självklart partipolitiskt obunden.

Är du nyfiken, så varför inte komma med som gäst en fredag lunch klockan 12:00 på Sjömagasinet i Göteborg och bekanta dig med oss? 

Bland Våfflor och ElfordonLördagen på Tavlebord med Orust kretsloppsakademi kan beskrivas i tre korta stavelser, "vackert väder", "trevlig stämning", "många många våfflor och elfordon".onsdag 28 juni 2017

Nu vill ALLA statliga verk och styrelser verka moderna och hippa ..

Då har Kungliga Vattenfallsstyrelsen, bildad 1909 efter ett riksdagsbeslut ur Trollhättekanal- och vattenverk, nu det statligt helägda bolaget, Vattenfall AB hållit sin framtidsspaning .. under namnet "Vattenfall Hackathon 2017", motsvarigheten till Orust kommuns fasta beredning "Framtidsgruppen".

För att läsa om Vattenfall Hackathon 2017, klicka på bilden.

Huruvida de idéer som frambringats under Vattenfall Hackathon 2017 kommer att finna någon praktisk tillämpning eller bara vara ett marknadsförings- & image förbättrande projekt återstår att se. I mellantiden kan man konstatera att Vattenfall är en av mycket få el-leverantörer som INTE är villiga att köpa elcertifikat och ursprungsgarantier från de småproducenter av miljövänlig el som de hyllar i sin reklam.

Värt att notera är att den storskaliga elproduktion som vattenfall är mest känd för i Sverige sker genom att man dämmer upp vattendrag med stor nivåskillnad, ödelägger hela landskap genom att göra dem till "sjöbotten", alltså INTE speciellt miljövänlig på platsen det sker.

Detta samtidigt som staten under senare tid i "miljöns namn" gått hårt åt de små, ofta mycket gamla och familjeägda vattenkraftverk som producerar elektricitet i liten skala. Inte sällan med personliga tragedier som följd!

Så frågan är Hur kan den Svenska staten tala med så kluven tunga att man slår ihjäl 100-åriga, privata småskaliga vattenkraftverk, samtidigt som man (genom sitt statliga bolag Vattenfall AB) vill profilera sig som en framsynt "svärm kraft producent" ..?

fredag 23 juni 2017

Mer pengar = Högre skatter & avgifter, är problemet INTE lösningen!

Vi hör oftast politiker och debattörer på vänsterkanten understödda av byråkrater vars verksamhet förbrukar mer resurser än de har tilldelats, tala sig varma för att medborgarna skall betala mer för de tjänster som levereras i offentlig regi. Mer sällan hör vi samma politiker, debattörer och byråkrater nämna att det går att göra mer för fler till lägre kostnader (=rationaliseringar). 

Klicka på bilden för att läsa artikeln i sin helhet.
Henric Carlsson på Concriptor, är i patientjournalbranschen och ser en lösning i två steg:

1). Jobba smartare, "Det går att spara två till tre miljarder på vårdens administration, mycket bara genom att jobba effektivare och annorlunda .."

2). Tillför man dessutom modern teknik så går det sannolikt att spara ännu mer.

"Alltså kan man frigöra ytterligare miljarder till våra sjuka och behövande som idag försvinner bland annat genom att man använder dyra läkar- och sköterskeresurser till administration. En svensk läkare lägger idag bara cirka 30 procent av sin arbetstid hos patienten!"

Det är med en viss déjà vu känsla som man konstaterar att förändringstakten inom offentlig vård inte är speciellt hög ... nedanstående artikel som publicerades i Göteborgs Posten 2 juli 2013, som berättar om hur Chalmers centrum för vårdutveckling (CHI), med metoder som tillämpats sedan länge i industrin, hjälpte Skaraborgs sjukhus i Skövde att korta vårdkön från 120 dagar (år 2010) till i snitt 30 dagar (år 2012), alltså långt under den vårdgaranti på 60 dagar som premieras ekonomiskt.

Detta har åstadkommits utan att det kostat mer pengar, fler läkare anställts eller högre övertidsuttag.

Klicka på bilden för att läsa artikeln i sin helhet

onsdag 21 juni 2017

När politikerna inte förstår vem som betalar deras arvode och varför.

Dagens Kommunstyrelsemöte ger anledning till ett antal reflektioner ...

En ledamot i det "röda laget", hade konstaterat att jag vid ett antal tillfällen och sammanhang visat uppskattning för andras "intelligenta" kommentarer och inspel, något som hon uppfattade som problematiskt, oklart hur?

Vilka förutsättningar har en politisk församling, som med några få undantag mest påminner om en vård- och omsorgskö, att sätta sig in dagens och framtidens situation som företagare och anställd?

Man behövde inte fundera på svaret speciellt länge, då kommunalrådet Kerstin Gadde (S) kungjorde att det inte var så viktigt om man hade en hög eller låg kommunalskatt, för att få inflyttning och tillväxt i kommunen ... Och strax efter så redogjorde vår näringslivsutvecklare för årets utfall av Svenskt Näringslivs stora undersökning av näringslivsklimatet och vilka åtgärder företagarna svarat var viktigast och borde prioriteras..... "Lägre skatter och avgifter, 59,57%" och "Bättre förståelse hos tjänstemän och politiker för företagande, 58,51%".

Klicka på bilden för att se vad Företagarna tycker i full storlek.
Och vad politikerna tyckte var viktigaste åtgärder ...
Klicka på bilden för att se vad Politikerna tycker, i full storlek.

Inte undra på att det går som det kan med företagsklimatet i kommunen.

På ett sätt har dock kommunalrådet Kerstin Gadde(S) helt rätt och det är att vi har ett system för skatteutjämning som förstör det viktiga incitamentet för kommuner att bli så kostnadseffektiva som de borde bli. Eftersom kommuner kompenseras för såväl kostnadsskillnader som faktiska skillnader i skatteintäkter, blir marginaleffekten av utjämningen 95 procent enligt Timbro-rapporten ”Kommunalråd utan ansvar”. Kommuner som ökar arbetsdeltagandet och därmed skatteintäkterna, får bara behålla fem procent av inkomstökningen. Omvänt gäller att en kommun vars politik minskar intäkterna, exempelvis på grund av höjda skatter på arbete och företagande, kompenseras för nästan hela inkomstbortfallet.

Hur är Kommunalekonomiska utjämningssystemet konstruerat och riggat för 2017? läs mer här>

I vissa kommuner, bland annat Österåker, är marginaleffekten över 100 procent. Om en kommuns skattesats ligger under rikssnittet, leder högre skatteintäkter till en minskning av utjämningsbidragen som är större än inkomstökningen från fler arbetande.

Exempelvis förlorar skånska Kävlinge 106 kronor för varje hundralapp som intäkterna ökar. Det är milt sagt en hämsko på drivkraften att förbättra ekonomin. Rena "pomperipossaeffekten" som den folkkäre författaren Astrid Lindgren beskrev i en artikel i Expressen den 10 mars 1976, då hon upptäckt att hon betalade 102 procent i skatt. Detta blev en bidragande orsak till att "det röda laget" förlorade regeringsmakten vid riksdagsvalet 1976, för första gången på 40 år.

måndag 19 juni 2017

Klartecken för en ny politisk ledning i Orust kommun?

Dagens stora nyhet i tidningen Bohusläningen borde ha varit .....
Men, tyvärr, istället fick vi hålla tillgodo med att konstatera att den bedagade politiska ledningen fortfarande lägger all energi på att urskulda sin oförmåga istället för att driva produktiva åtgärder, Kerstin Gadde (S) som bär det yttersta ansvaret för en ledning som inte förmår att axla det ansvar den tagit på sig skyller oförmågan på en ännu ej byggd bro till fastlandet.
Klicka på bilden för att läsa artikeln i Bohusläningen i sin helhet.
När Västra Götalandsregionen släpper sin befolkningsprognos för 2017-2035 får de flesta kommuner en tillökning, men Orust spås i bästa fall ha en oförändrad befolkning till en minskning med 3%.
Men detta visste vi ju redan ... eller hur .. Organisationen Svenskt Näringsliv publicerade en rapport redan September 2011 där utvecklingen i de Svenska kommunerna kunde ta lite olika vägar, beroende hur bra deras ledning var på att tillvarata företagens kraft att skapa tillväxt. I rapporten spåddes två helt olika möjliga vägar för Orust ...

Antingen bli en vinnande pendlingskommun, eller en förlorad glesbygdskommun, tyvärr verkar den härskande regimen ha styrt oss in på det ofördelaktigaste scenariot ..
Klicka på bilden för att läsa rapporten i sin helhetJag och andra i Orustalliansen (och övriga oppositionen) har vid upprepade tillfällen motionerat och Interpellerat i Kommunfullmäktige men Ni har konsekvent vägrat att lyssna till andra stämmor än Era egna ... så då återstår bara att ta hela ansvaret för misslyckandet "Mea culpa"(min skuld).
Klicka på bilden för att läsa motionen i full storlek


Klicka på bilden för att läsa motionen i full storlek


Klicka på bilden för att läsa interpellationen i full storlek

torsdag 15 juni 2017

Som vanligt så lockar skolavslutningen många beökare.

Då har det varit skolavslutning för F-6 på Henåns nya skola ... tyvärr så inträffade ett tekniskt missöde så att nästan 40 minuter film försvann, ledsen för det .. men här kan du anhörig som missade eventet ta del av det i efterhand.

onsdag 7 juni 2017

KUL är grovt underskattat som drivkraft!

Orust förvaltning för Lärande har nu gått ut med en av årets riktiga höjdpunkter, "Sommarkul i Orust kommun 2017", missa inte att anmäla dina unga släktingar till de förträffliga aktiviteter som du hittar här ...
Klicka på bilden för att läsa om Sommakul 2017